21 תמונות שחופשות אחת ולתמיד מה עובר על הצוות הרפואי בסין שנלחם בקורונה! זה לא נורמלי…

פשוט אמא'לה8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

רופאים ממוטטים נרדמים על הרצפה – בעמוד הבא